lördag 8 februari 2014

Mer kunskap i skolan - inte nytt huvudmannaskapNya moderaterna vill förstärka kunskapsfokus i skolan och säkerställa att alla elever får det stöd de behöver. Ingen elev ska behöva gå igenom skolan och känna sig osedd. Vi vill prioritera det som gör skillnad och som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Det kräver engagerade och skickliga lärare som har tillräckligt med tid för att se varje elev. Lösningen heter inte statlig skola.
Mer tid mellan lärare och elev. Jämfört med andra länder har svenska elever färre undervisningstimmar per dag. Alliansen har redan utökat undervisningstiden. Nya moderaterna vill gå vidare. Vi anser att tiden mellan lärare och elev spelar roll för att fler elever ska nå kunskapsmålen. Vi vill därför att elever i den svenska skolan ska få mer matematik- och svenskundervisning.
Varje elev ska bli sedd. Redan från början måste alla elever få den uppmärksamhet och det stöd som behövs för att få självförtroende att erövra kunskap. Alla elever har rätt till individuell stimulans och anpassade utmaningar. Nya moderaterna vill att det som kallas särskilt stöd ska komma tidigt och att fler elever ska få hjälp av speciallärare.
Skickliga lärare. Sverige klarar sig inte utan skickliga och engagerade lärare. Allt för få söker sig till läraryrket i dag. Vi vill stärka läraryrkets status. I dag råder det en allmän mening om att vem som helst kan bli lärare. Kraven för att bli antagen till lärarutbildningen måste skärpas. Det ska inte vara möjligt att bli antagen med svaga betyg. För att attrahera de duktigaste studenterna måste lärarlönerna öka. Därför föreslår vi att fler karriärtjänster för lärare inrättas – för Lidingös del åtminstone ett 60-tal. En duktig lärare som lägger ned kraft och energi på att varje elev ska lyckas ska få belöning för sitt hårda arbete. Dessutom är det viktigt att låta lärare vara lärare. Därför vill vi minska på lärares administrativa uppgifter så att det blir mer tid för undervisning.

----
SvD 
 ----
 

Inga kommentarer: