söndag 23 februari 2014

Ofullständigt om Moderaterna och skatter

I dag lyssnade jag på Gomorron Världen i P1. En betydande del av tiden ägnades år diskussioner om veckans besked från Anders Borg om ett framtida behov av skattehöjningar.

Riktiga lågvattenmärken var att samtliga - inklusive röster från oberoende moderata SvD - missade poängen i valet av skatter att höja. Socialdemokraterna som dels aviserat kraftiga höjningar av skatten på ungas löner och som dels (Magdalena Anderssons uttalanden i höstas) att "självklart går vi inte till val på höjda skatter" som kommentar till att man accepterar jobbskatteavdragen. Men det senare är trots allt semantiskt tydligt: S går inte till val på att höja jobbskatterna, men man har inte heller lovat att INTE höja, bara att inte lova det i valkampanjen.

Det som saknades i analysen - och även har saknats i ledare i t ex SvD - är att de aviserade skatthöjningarna inte är skadliga för jobben. Det är alltså i samklan med arbetslinjen. Socialdemokratin fortsätter att sjunga arbetsbeskattningens lov.

Det är allvarligt att varken politiska reportrar eller journalister med politisk granskning inte förmår att lyfta denna skillnad: höjning av skatten får olika effekter beroende på vilka skatter som höjs. Givetvis kan man ifrågasätta om skatter alls behöver höjas. Men då bör man diskutera i vilken omfattning välfärdens kärna behöver resurstillskott eller ej. Och om man diskuterar statens behov av resurstillskott så kanske man bör notera att besparingar görs även vid sidan om studiebidraget.

Min bedömning är att statliga resursförstärkningar i skolan kan avsevärt förbättra möjligheterna att skynda på kvalitetsförbättringar. Det handlar om lärarlyft, mer tid för lärar-elev-kontakt (byte av tid för administration till tid för undervisning). Det handlar om att lärarens arbete inte är vanligt kommunalt kontorsjobb utan undervisningen handlar om att planera och genomföra framträdanden inför publik, publik som ska känna entusiasm och vilja att lära sig, publik som ska känna sig sedd och uppmuntrad.

---

Inga kommentarer: