fredag 7 februari 2014

Oroande signaler om kommande skolutredning

I dagens SvD skriver avdelningschefen vid SKL Per-Arne Andersson om brister i en kommande utredning om problemen i svensk skola. Anderssons genomgång av det historiska perspektivet är mycket avslöjande för den alltför förenklade debatt som fått ny fart efter publiceringen av PISA-rapporten.

Kortfattat finner Andersson att det finns många aspekter som inte alls ingår i utredningens analys. Det verkar vara ett beställningsverk för att konstruera skäl för Jan Björklunds mantra att problemens lösning ligger i att återförstatliga skolan.

Jag har flera gånger framfört synpunkter i samma riktning som de Andersson torgför. Jag kan bara hålla med i hans slutsats:
"Vi har inte råd att lägga vår tid, energi och pengar på fel saker – eleverna, lärarna och rektorerna är värda bättre."

----

Inga kommentarer: