lördag 1 februari 2014

Seminarium om bättre sjukvård

Idag är jag på ett seminarium anordnat av stiftelsen Leading Health Care.

Mycket har handlat om hur fel det blir när modeller utvecklade för tillverkningsindustri tillämpas på sjukvård. Det sjukvården "producerar" är så diversifierat att det knappast går att ha en modell. Styrsystemen som importerats stämmer inte för en kunskapsbaserad "tjänsteproduktion".

En central fråga som analyserats är om ledningen tjänar verksamheten eller tvärtom. Tjänar ledningen som stöd för verksamheten eller styr den verksamheten utan förståelse för den enskilda verksamhetens behov och förutsättningar? Svaret är nedslående för sjukvårdens del. Grunden för en mer funktionell organisation sammanfattade forskaren vid Handelshögskolan Mats Tystrup: de som arbetar i vården måste få verktyg anpassade till verksamheten.

Vårdsektorn måste ha ledningssystem som ger stöd för lokal verksamhetsutveckling - central, modellbaserad styrning leder fel.

----

Inga kommentarer: