lördag 15 februari 2014

Varför är Katalys så rädd för valfrihet?

I veckan skrev två representanter för det "oberoende" (men knappast opartiska fackliga) idéinstitutet  Katalys (som ett antal LO-förbund startat) på SvDs Brännpunkt. Förutom att försöka leda i bevis att alla problem i dagens skola beror på otäcka moderata marknadsliberala attacker på välfärden, så lyckas man skylla problemen på friskolorna i sig.
"Det är denna giftiga blandning av decentralisering, extrem privatisering och nyliberala styrningsmetoder som har förändrat den svenska skolan i grunden."
I dagens SvD svarar Mikaela Valtersson och Claes Nyberg vid Friskolornas riksförbund. Mycket tydligt påvisas klara faktafel som bara kan förstås som avsiktliga demagogiska grepp i en partsinlaga ämnad att rikta bort ljuset från socialdemokratin. Dessutom pekar man på verkligt vetenskapliga rön som motsäger de förutfattade meningarna från LO:s Katalys:
"Det fria skolvalet har inte försämrat resultaten i skolan, tvärtom. I 55 av Sveriges kommuner finns endast en högstadieskola. Det är i de kommunerna resultaten har sjunkit mest, och kostnaderna har ökat mest de senaste åren, enligt Reforminstitutet. IFAU konstaterade också i en forskningsrapport 2012 att alla elever i en kommun tjänar på den konkurrens som uppstår när fler elever går i friskola."

---

Inga kommentarer: