tisdag 11 februari 2014

Viktiga besked från Nya Moderaterna om skolan

I dagens SvD skriver Tomas Tobé, utbildnignspolitisk talesman för moderaterna om den framtidsinriktade politik som ska hjälpa till att vända den nedgående trenden i svensk skola.  Några avkortade utdrag:
  • Nya Moderaterna menar att staten behöver ta ett större ansvar för skolan där det behövs. Miljöpartiets förslag om samarbetsavtal mellan stat och kommun är byråkratisk och en onödig omväg för att genomföra de satsningar som vi vet behövs för att stärka skolresultaten. 
  • Nya Moderaterna menar att Skolinspektionens granskningar av skolor behöver utgå mer från elevernas kunskapsresultat och undervisningens kvalitet. 
    • I stället för att fokusera på olika former av dokumentation och de mer allmänna målen i läroplanen behövs en tydligare koppling till elevers resultat och de förutsättningar som skolan har att klara kunskapsuppdraget.  
  • För att lyfta svagare skolor menar Nya Moderaterna att det krävs en nationell resurs som kan sättas in då Skolinspektionen identifierar en skola där man inte lyckats stödja elevernas lärande tillräckligt. 
    • Skolverket bör ansvara för att den nationella resursen erbjuder relevant stöd, till exempel lärarhandledning, speciallärarkompetens, ledarskapsutbildning och förstärkt elevhälsa. 
----

Inga kommentarer: