söndag 30 mars 2014

Ju mer jobb, desto mer resurser till sjukvården

I fredags var det kampanj i Stockholm om utvecklingen av sjukvården och kopplingen till att få fler invånare i arbete.

Mycket positivt har hänt i sjukvården - och för att fortsätta denna utveckling är det viktigt att fler kommer i arbete. Socialdemokraternas huvudnummer inför valet är att dubbla arbetsgivaravgiften för unga. Hur ska det kunna åstadkomma ett enda jobb till?

Sambandet mellan jobb och utveckling av sjukvården är klart:

"Ju fler som startar thaikiosker, cykelverkstäder och yogaställen desto fler får jobb. Och när man jobbar betalar man som bekant skatt, som i sin tur kan användas till allt från att hjälpa en person som är svårt sjuk till en extra lärare för en elev som behöver stöd.

Varje nytt jobb, varje extra arbetad timme betyder mer pengar till vårt län. Sedan vi kom till makten 2006 har påsen med skattepengar blivit större för varje år som gått. I år kunde vi lägga mer pengar än någonsin på skolan och sjukvården!

Att fler jobbar i vår stad bidrar också till att vi kan investera i både utbyggd tunnelbana och nya bostäder. Så även om Stockholm kan bli ännu bättre har vi redan idag mycket att vara glada för."
---

måndag 24 mars 2014

Lidingöcentern slår nya rekord i populism

För några veckor sedan lovade Lidingöcentern att satsa stora - men ospecificerade - belopp på mindre grupper i skola och förskola. Ingenting hur det skulle finansieras, vad som behöver prioriteras bort.

Den senaste veckan har man gått ut hårt med att en ny simhall ska byggas nu. Men simhallar kostar både att bygga och att driva. Även om man skulle hitta medel för att bygga en simhall - varifrån skulle medlen tas för att driva verksamheten? Vad vill man prioritera bort från förskola, skola, stöd och omsorg?

Eller tänker man söka finansieringen direkt ur invånarnas plånböcker.

Det luktar ren och skärt opportunism - populism. Publikfriande löften om mycket dyra reformer utan att klargöra hur det ska betalas. Kanske gör man det i den säkra förvissningen att Lidingöcentern kommer att förbli ett oppositionsparti som inte behöver låta sina förslag möte verkligheten.

Det är en ekonomiskt oansvarig politik att föreslå reformer utan att avslöja vilka skattehöjningar eller neddragningar i verksamhet som skulle krävas för att finansiera valfläsket...

----

söndag 23 mars 2014

Därför ska nationalekonomer inte besluta om skatter

Vi har de senaste dagarna fått höra att flera nationalekonomer beklagar att fastighetsskatten avskaffades. Hela resonemangen handlar om nationalekonomi och hur bra en fastighetsskatt ska vara för staten, för marknader.

Men inte med ett ord berör nationalekonomerna fastighetsskattens oerhört negativa effekter för enskilda individer:
  • skatt på en tillgång som inte genererar medel att betala skatten med
  • skatt som ökar därför att grannar som flyttat därifrån fått mycket betalt
  • skatt som missgynnar den som inte längre har en hög inkomst - läs pensionärer
Att nationalekonomer inte har till uppgift att värna om enskilda individer, utan har som akademisk uppgift att diskutera hur statens ekonomi sköts bäst är väl en sak. Men de journalister som intervjuat fastighetsskattsvurmare verkar inte vara speciellt kritiska eller villiga att ställa frågor om hur nationalekonomernas favoritlösning - återinförande av fastighetsskatten - skulle påverka pensionärer, eller hur funktionellt det är med en beskattning som ökar därför att tidigare grannar fått inkomster av försäljning.

Den enda form av fastighetsbeskattning som kan vara moraliskt försvarbar - med hänsyn till "granneffekten" - är att beskattningen bara baseras på innehavarens köpeskilling. Då skulle pensionärer som köpt bostaden för decennier sedan inte drabbas av att grannar säljer till mångdubbla belopp! En sådan poll-tax finns t ex i Storbritannien, där just den EGNA köpesumman utgör grund för beskattning, inte vad tidigare grannar fått betalt.

---

SvD, SvD, Expressen

---

söndag 16 mars 2014

Pedagogiskt ledarskap avgörande för skolors framgång

Så har det visats igen - det som redan är känt från internationella studier: den viktigaste faktorn för en skolas framgång är det pedagogiska ledarskapet. Moderaterna i Riksdagens Utbildningsutskott har med hjälp av Riksdagens utredningstjänst studerat de skolor som visat den största förbättringen i andelen helt godkända elever 2008 till 2012

"Gemensamt för skolorna är också det kollegiala samarbetet, enligt riksdagsgruppen. I stället för att stänga dörren till klassrummet, lärde lärarna av varandra och diskuterade pedagogiken. Rektorerna gav också lärarna ansvar – och tid – att utveckla pedagogiken."
 En konsekvent statlig satsning på att stödja och stimulera lärarnas kompetensutveckling och yrkesstatus som pedagogiska ledare är alltså både konsekventa och målinriktade insatser för att stärka den svenska skolans kvalitet för att stärka elevernas kunskaper.

---

 SvD, DN, Aftonbladet

Brister i rapporteringen om opinionsundersökningar

I dagens SvD, liksom andra dagar i andra medier, rapporteras om vad ett urval av väljare skulle ha lagt sin röst på om det varit "val idag". Men en uppgift är hela tiden frånvarande: hur många kunde eller ville inte ange ett parti? dvs hur högt skulle valdeltagandet ha varit om opinionsundersökningen skulle varit ett verkligt "val idag". Den uppgiften är i allra högsta grad intressant men anges inte. Man kan anta att det beror på att känner man till den uppgiften så är ett av det största partierna "jag-har-inte-bestämt-mig-än-partiet". Så har det varit i tidigare val, inte minst 2010, där "experter" räknat ut Alliansregeringen utan att ta hänsyn till de väljare som inte bestämt sig.

Det är svårt att frigöra sig från tanken att alltför många journalister låter sig styras mer av en vilja att skapa bilden av en förlorande Alliansregering än att göra ett ärligt försök att spegla verkligheten...

---

SvD

---

fredag 14 mars 2014

Moderat jobbpolitik är basen för mer resurser till vård och omsorg

Fredag eftermiddag. Fredrik Reinfeldt talar på moderata länsmötet i Stockholm. Grundfrågeställningen är tydlig: jobbpolitik med ordning i ekonomin är en grundförutsättning för att kunna få mer resurser till vård, omsorg och skola.

En egen reflektion efter att ha lyssnat på P1 under eftermiddagen: varför upptäcker ingen journalist att moderata skatteförslag inte handlar om skatt på arbete eller inkomst, utan om annan beskattning. Socialdemokrater vill åtminstone göra kraftigt dyrare att anställa ungdomar..

---