söndag 16 mars 2014

Brister i rapporteringen om opinionsundersökningar

I dagens SvD, liksom andra dagar i andra medier, rapporteras om vad ett urval av väljare skulle ha lagt sin röst på om det varit "val idag". Men en uppgift är hela tiden frånvarande: hur många kunde eller ville inte ange ett parti? dvs hur högt skulle valdeltagandet ha varit om opinionsundersökningen skulle varit ett verkligt "val idag". Den uppgiften är i allra högsta grad intressant men anges inte. Man kan anta att det beror på att känner man till den uppgiften så är ett av det största partierna "jag-har-inte-bestämt-mig-än-partiet". Så har det varit i tidigare val, inte minst 2010, där "experter" räknat ut Alliansregeringen utan att ta hänsyn till de väljare som inte bestämt sig.

Det är svårt att frigöra sig från tanken att alltför många journalister låter sig styras mer av en vilja att skapa bilden av en förlorande Alliansregering än att göra ett ärligt försök att spegla verkligheten...

---

SvD

---

Inga kommentarer: