måndag 24 mars 2014

Lidingöcentern slår nya rekord i populism

För några veckor sedan lovade Lidingöcentern att satsa stora - men ospecificerade - belopp på mindre grupper i skola och förskola. Ingenting hur det skulle finansieras, vad som behöver prioriteras bort.

Den senaste veckan har man gått ut hårt med att en ny simhall ska byggas nu. Men simhallar kostar både att bygga och att driva. Även om man skulle hitta medel för att bygga en simhall - varifrån skulle medlen tas för att driva verksamheten? Vad vill man prioritera bort från förskola, skola, stöd och omsorg?

Eller tänker man söka finansieringen direkt ur invånarnas plånböcker.

Det luktar ren och skärt opportunism - populism. Publikfriande löften om mycket dyra reformer utan att klargöra hur det ska betalas. Kanske gör man det i den säkra förvissningen att Lidingöcentern kommer att förbli ett oppositionsparti som inte behöver låta sina förslag möte verkligheten.

Det är en ekonomiskt oansvarig politik att föreslå reformer utan att avslöja vilka skattehöjningar eller neddragningar i verksamhet som skulle krävas för att finansiera valfläsket...

----

Inga kommentarer: