söndag 16 mars 2014

Pedagogiskt ledarskap avgörande för skolors framgång

Så har det visats igen - det som redan är känt från internationella studier: den viktigaste faktorn för en skolas framgång är det pedagogiska ledarskapet. Moderaterna i Riksdagens Utbildningsutskott har med hjälp av Riksdagens utredningstjänst studerat de skolor som visat den största förbättringen i andelen helt godkända elever 2008 till 2012

"Gemensamt för skolorna är också det kollegiala samarbetet, enligt riksdagsgruppen. I stället för att stänga dörren till klassrummet, lärde lärarna av varandra och diskuterade pedagogiken. Rektorerna gav också lärarna ansvar – och tid – att utveckla pedagogiken."
 En konsekvent statlig satsning på att stödja och stimulera lärarnas kompetensutveckling och yrkesstatus som pedagogiska ledare är alltså både konsekventa och målinriktade insatser för att stärka den svenska skolans kvalitet för att stärka elevernas kunskaper.

---

 SvD, DN, Aftonbladet

Inga kommentarer: