onsdag 9 april 2014

Alliansregeringen kan fortsätta satsa på skolan - oppositionen skulle inte ha råd

I och med att oppositionen - om den är överens - hellre satsar på bidrag och fler arbetslösa ungdomar kommer den inte ha råd med de satsningar Alliansregeringen pekar på i sin vårproposition. Socialdemokratin har kommit med matta lösningar som andas gammalt, förlegat tänkande: tvinga ungdomar och barn till olika obligatorier. Alliense ser behoven av att höja kvaliteten både kortsiktigt och långsiktigt. Men det är inte möjligt utan resurser. Resurser skapas genom att se till att så många som möjligt är i arbete, genom att ändra riktning från Socialdemokratins bidragssamhälle till ett modernare Sverige där alla behövs.

Arbetskraften lyfter Sverige!
250 000 nya jobb är bara början.
Vi har aldrig varit fler som bidragit till mer. Alla behövs.
För varje arbetsvecka, dag och timme blir Sverige bättre. Tåligare. Tryggare. Rikare.


Detta vill Alliansregeringen ledd av Nya Moderaterna åstadskomma:

 • Mer kunskap i svensk skola
  • Återupprättad kunskapsskola med tydligare kunskapsmål, nationella prov och tidigare betyg
 • Sedan 2006 har Alliansen ökat resurserna till svensk utbildning med 7 miljarder
  • Ytterligare 5,8 miljarder i ökade resurser till utbildning under 2014-2018
 • Alliansen satsar 650 miljoner på förskolan under den kommande mandatperioden
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Vi vill stärka lärarnas och förskolechefernas kompetens
  • Vi vill att skolinspektionen ska få ett tydligare uppdrag att granska svenska förskolors kvalitet
 • Grundskolan ska bli tioårig och att de elever som inte når kunskapsmålen i nionde klass ska gå ytterligare ett år för att nå behörighet till gymnasiet
 • Kunskapsmål för läsning redan från årskurs 1 
  • Betyg från årskurs 4
  • 500 miljoner kronor satsas för att 40 000 lärare ska fortbildas i hur de kan förbättra barnens läsförmåga 
  • Mindre klasser i lågstadiet för mer lugn och ro i klassrummen
  • 300 miljoner på fler utbildningsplatser för lågstadielärare 
 • Varje elev ska få rätt stöd i tid. Ingen ska gå osedd genom skolan
  • Därför vill vi utbilda 3000 fler speciallärare
 • Varje elev ska få mer tid med en skicklig lärare
  • 490 miljoner satsas per år för att utöka undervisningstiden i matematik i högstadiet
 • Totala antalet matematiktimmar i grundskolan ökar från 900 (läsåret 2012/13) till 1230 (läsåret 2016/17)
 • Alla elever ska ha rätt till läxhjälp för att nå kunskapsmålen
  • 400 miljoner kronor satsas per år för att kommunerna ska erbjuda läxhjälp
 • Alla elever ska ha rätt till sommarskola för att nå kunskapsmålen
  • 180 miljoner kronor satsas per år för att kommunerna ska erbjuda sommarskola
 • Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och ha nära koppling med arbetsmarknadeN
  • Alliansen inrättar en ny gymnasiallärlingsanställning
 • Läraryrket ska stärkas med fler karriärtjänster och mindre pappersarbete
  • Lärare som utbildar sig till ämneslärare inom matematik, teknik eller något av No-ämnena ska få 25 000 kr i examenspremie per ämne
  • Lärare som utbildar sig till speciallärare ska få 50 000 kr i examenspremie
  • De nationella proven digitaliseras och rättas centralt för att minska lärarnas pappersarbete
 • Svensk forskning ska vara i världsklass
  • Alliansen har höjt forskningsanslagen med 9 miljarder kronor sedan 2006

Inga kommentarer: