torsdag 10 april 2014

Barngrupper i förskolan

Oppositionen i Lidingö har trumpetat om barngruppernas storlek och velat antyda att Lidingö skulle utmärka sig i negativ bemärkelse. När man ser på den nationella statistiken blir bilden inte alls lika dan:

Endast 33 av landets kommuner har färre barn per vuxen i förskolan (3,9-4,9 barn/vuxen)
Totalt 14 kommuner har lika många barn per vuxen (5,0) som Lidingö
Totalt 233 av landets kommuner har fler barn per vuxen i förskolan (5,1-7,0) jämfört med Lidingö

---


Inga kommentarer: