söndag 6 april 2014

Förebygg sexuella övergrepp - permanenta Preventell!

Inte för att jag själv arbetar vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, utan därför att det är så angeläget:

Det finns en försöksverksamhet med en telefon (PrevenTell) dit människor som oroar sig för att de själva eller någon närstående eller bekant kan vara i farozonen för att begå sexuella övergrepp, i synnerhet mot barn.

I samhället kan vi tala öppet om övergrepp av detta slag och vi känner nog alla obehag varje gång personer har blivit gripna eller dömda för otäcka övergrepp. Det måste finnas straff för sådant, men det vore ju ännu bättre om det gick att förebygga övergreppen.

Därför är det fantastiskt att det faktiskt finns möjligheter redan innan en person har förgått sig mot ofta försvarslösa individer som barn. Några citat ur en artikel på dagens Brännpunkt i SvD:

"Många barn utsätts för horribla sexuella övergrepp. Ett övergrepp som inte sker går inte att värdera i pengar. Men kostnaden för att driva, och utveckla, PrevenTells verksamhet är liten i jämförelse med vad sexuella övergrepp kostar samhället..."
 "Varje dag tar PrevenTell emot 4-5 samtal och totalt har hittills över 800 personer hört av sig. En majoritet, 70 procent, är mycket motiverade att bli av med sitt problematiska sexuella beteende och flertalet kommer till CASM för behandling. För många är steget att söka behandling stort och då är det oerhört viktigt att hjälpen är lättillgänglig."
"De som tar kontakt med PrevenTell mår ofta psykiskt dåligt. Att ta kontakten är för många inte bara ett första steg till att få hjälp med att förändra en oönskad sexualitet, utan också till att få hjälp för psykisk ohälsa i stort."
 "PrevenTell tar emot samtal från hela landet och kan sedan slussa vidare personerna till lokala vårdkontakter. PrevenTells projektfinansiering tar slut vid årsskiftet och verksamheten hotas därför av nedläggning."

----

Inga kommentarer: