fredag 4 april 2014

På väg till Sverigemötet i Göteborg

Så är det då dags för moderaternas kraftsamling inför valen. Brukar stärka både kunskap och ande.
På vägen ner läser jag i DN en föga analyserande artikel om moderata "lappkast", men många aspekter såsom förändringar i omvärlden förbigås eller förringas för att insinueras vara valfläsk. Lika illa som när förslaget om att finansiera satsningar på utbildning med höjda punktskatter likställdes med höjda inkomst- och arbetsskatter.

---

Inga kommentarer: