fredag 11 april 2014

Satsningar på skolan - därför att det behövs och därför att arbetslinjen ger resurserna

Nu går Alliansregeringen på storoffensiv i skolfrågan. Finansierade reformer med inriktning mot en bättre skola för alla:·        Förskolepaket: statsbidrag för mer personal
·        Lågstadielyft för förskoleklassen och åk 1–3
·        Obligatorisk läxhjälp i åk 4–9
·        Förstärkt frivillig sommarskola, åk 6–9, och obligatorisk sommarskola
·        Utökad undervisningstid i matematik i åk 7–9
·        Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever
·        Statsbidrag för att förbättra studieresultaten i svenska för elever i åk 1–9 med liknande behov som nyanlända elever
·        Krav på kartläggning av nyanlända elevers kunskaper m.m.
·        Tioårig grundskola och skolstart vid sex års ålder inklusive förlängd skolplikt efter åk 9
·        Fortbildningssatsningen Läslyftet
·        Betyg från åk 4

Staten bidrar också till löneökningar för lärare genom karriärvägsreformen, enligt vad som beräknades i budgetpropositionen för 2014. 

Totalt innebär det för Lidingös del statliga resursförstärkningar till skolan på ca 20 miljoner kronor 2015 och mer permanent från 2019 på 25-30 miljoner kronor årligen.

Inga kommentarer: