tisdag 15 april 2014

Socialdemokratiskt nej till fritt skolval

Så har de reaktionära i Socialdemokratin höjt sin röst igen: Skåne-(S) kräver att det fria skolvalet slopas. Med en slutledningsförmåga som inte ens Nalle Puh skulle sänka sig till kommer man fram till att det är just det fria skolvalet som ligger bakom den svenska skolans sjunkande resultat. Att forskare lyfter fram helt andra förklaringar spelar ingen roll för hjärntrusten i Skåne-(S): det är friheten som hotar. Om vi bara inför tvång så löser vi problemen. Så vill hela S lösa alla problem: med mera tvång så blir allt bättre. Skolungdomar som tröttnat på skolan - tvinga dem tillbaka, skriv kontrakt men se inte efter vad som orsakat skolledan och försök framför allt inte skapa andra former av skola, andra inriktningar och annat innehåll som kan leda fram till anställbarhet.

Hur skulle då slopat skolval drabba Lidingöborna? Ett sätt att svara på det är givetvis att se på antalet barn som går i fristående verksamhet respektive i kommunal verksamhet:Antal elever i kommunal + fristående skola på Lidingö:          5461
Antal elever i fristående skola på Lidingö:                                 995

Antal barn i kommunal + fristående förskola samt pedagogisk omsorg:   2721
Antal barn i fristående förskola:                                                                   847
Antal barn i pedagogisk omsorg (alla fristående):                                       194


Slutsatsen kan bara bli att valfrihetens motståndare måste hindras att få inflytande.Socialism löser inte skolans problem, utan skapar dem!

---
 Inga kommentarer: