måndag 27 januari 2014

På skolkonferens med nya moderaterna i Riksdagen

Idag samlas moderater från hela landet för att diskutera hur skolan ska utvecklas.
Det handlar om mer undervisning och mindre administration för lärarna, bättre lön för duktiga lärare, mer undervisning fär eleverna, mer resurser till elever i behov av extra stöd.
Förstatligande är ingen lösning - bara dimridåer.
Elevernas behov för att lära och utveckla sig ska stå i centrum, inte primärt gruppstorlekar och antal lärartjänster...

Skickat från min Sony Ericsson X10

måndag 13 januari 2014

Grattis, Ida Drougge

Lidingös eminenta ordförande i tekniska nämnden har av en enig nomineringsstämma placerats på plats 10 på den moderata riksdagslistan för Stockholms län. Listan toppas av Fredrik Reinfeldt och mellan statsministern och Ida finner vi fyra ministrar (Catharina Elmsäter-Svärd, Karin Enström, Ewa Björling och Hillevi Engström), Anna Kinberg Batra (ordförande i finansutskottet och moderaternas gruppledare i Riksdagen), Niklas Wykman, Anti Avsan och Hanif Bali. En imponerande samling moderata politiker där Ida kommer att passa väl in. Efter Ida kom Göran Pettersson, som generöst delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter till oss på Lidingö. Därnäst Maria Stockhaus som jag känner som en hängiven utbildningspolitiker som gjort stora insatser inte minst inom Stockholmsregionen.

Övriga icke förglömma - men som Lidingöbo är det speciellt roligt att Ida kom på valbar plats. Björn Samuelson, som sedan en längre tid tjänstgör som riksdagsledamot och sitter i utbildningsutskottet kom först på plats 20 så det verkar inte betyda omedelbar återgång till Helgeandsholmen. Och som ersättare tjänstgör nu för andra gången Lidingös senaste moderata kommunalråd Anna Rheyneuclaudes Kihlman! Både Björn och Anna är stora tillgångar både för Riksdagsmoderaterna och för oss Lidingöbor, även om det inte tycks ge några rubriker i lokalpressen. När hade Lidingö två moderater i Riksdagen senast?

---

tisdag 7 januari 2014

En viktig pusselbit i skolans restaurering

Ett viktigt förslag som en del av den svenska skolans restaurering finns i förslaget att öka tillgången till forskarutbildade lärare, i första hand inom naturvetenskaper. Det är ett viktigt steg som både ökar kvaliteten i skolorna och värdet av forskarutbildning!

---

SvD, DN

---

lördag 4 januari 2014

Jan Björklund prioriterar fel i skolfrågan

Alliansregeringen har gjort många bra insatser för att styra den svenska skolan rätt, men det är alarmerande att den ansvarige ministern, utbildningsminister Jan Björklund missar vad som är viktigast. Som ett mantra upprepar han tesen att den medicin som behövs är att skolan förstatligas.

Detta förenklade synsätt svår går tvärt emot vad vetenskapen visat. Det är inte huvudmannen som är avgörande utan lärares och skolledares pedagogiska förmåga som är direkt avgörande. Internationella och svenska studier visar att just professionens inflytande är centralt - inte alls lika mycket vilka ekonomiska resurser som ställs till förfogande. Tillspetsat kan man säga att kommuner där lokalpolitikerna försöker detaljstyra skolor och ta över lärarprofessionens roll, där kostar skolan pengar utan att ge valuta. Under sådana omständigheter klarar sig elever med starkt stöd hemifrån bäst.

I stället för att förstatliga skolan borde det handla om att
  • varje elev ska ges rätt stimulans och utmaning - bli sedda och få det stöd och den uppmuntran som den enskilda individen behöver
  • låta lärarna vara lärare - minska administration och pappersarbete, öka den pedagogiska tiden med eleverna
  • utveckla lärarnas roll och status genom att belöna duktiga pedagoer och möjliggöra för de duktigaste att stimulera och handleda mindre erfarna kollegor till utveckling av lärarkompetensen
Det är viktigt med tidig upptäckt av t.ex. inlärningssvårighet så att rätt stöd kan ges tidigt. På Lidingö finns både resurser (hjälpmedel) och utbildade speciallärare för att elever med dyslexi inte ska behöva komma efter i utvecklingen av läs- och skrivförmåga.

----

DN, DN, DN

---