tisdag 24 juni 2014

Fick idag ett meddelande från sjukhusledningen

Sjukhusledningen tackar mig för "det värdefulla arbete som du gör här på Karolinska." Och så bifogas två böcker, varav den ena är ledningens egen hyllning till sig själv:
"Detta är Lean - Lösningen på effektivitetsparadoxen" i  en specialutgåva för Karolinska "Ny upplaga med nytt förord och röster från Karolinska Universitetssjukhuset om hur man skapar ett världsledande universitetssjukhus".

Allt detta kan enbart ses som ett hån. Jag kan ge exempel på hur man lurar landstinget på skattepengar genom att inte leverera det som ingår i avtalet och hur man aktivt lägger ned internationellt ledande verksamhet, sådant som bygger på evidensbaserad medicin.

Så har sjukhusledningen gjort i praktiken, medan man strör lovord över sin egen verksamhet.

Detta är egentligen inte en politisk fråga, utan en fråga om sjukvårdens organisation och ledning. Det handlar om etik och moral liksom om vetenskaplig hederlighet.

sjukhuset håller sig med lovvärda motton:

Ansvar

Vi tar ansvar för våra patienter, uppgifter och varandra. Vi säger ifrån om vi anser att något är fel.

Medmänsklighet

Vi möter våra patienter och varandra med omtanke och respekt. Vi utgår från varje patients unika behov.

Helhetssyn

Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras insats och ber om hjälp när det behövs.

MEN I PRAKTIKEN ÄR DET INGET MAN BRYR SIG OM.
Säger man ifrån, blir man ifrågasatt och nedlagd
Den som har makten behöver inte respektera sakkunskap; då tillåts man ljuga utan efterräkningar
Det är viktigare vem som bestämmer (och får intäkter) än att patienter får rätt och effektivt omhändertagande

-.-.-