lördag 24 oktober 2015

Tretal i M-råd vid återinvigning

Idag återinvigdes Södra Lidingöbanan efter mycket lång tids renovering - längre än avsett och planerat.

Alla goda ting ska ju vara tre, så känns betryggande att det var triss i moderata toppolitiker vid invigningen:
  • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M)
  • Paul Lindquist, tidigare kommunalråd (M) på Lidingö, nu fastighets- och investeringslandstingsråd (M)
  • Anna Rheyneuclaudes Kihlman, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd (M)
Nu får vi hoppas att det nya signalsystemet från Siemens och de nya tågen från Spanien håller måttet även under vinterförhållanden.---

tisdag 13 oktober 2015

Skylten flyttad men tvivlet består...

Heder åt Ida Drougge (M) som i Riksdagen motionerat om trängselskattereglernas tillämpning vid Ropsten. Varför agerar man så att incitamenten att åka kollektivt till centrala Stockholm försvinner helt?
Att ansvariga för skyltarna flyttat den skylt som bara tunnelbaneresenärer kunnat se, slingrar inte tvivlet på utförarnas förmåga. Nu återstår att se om lagstiftarna väljer  rätt för miljön eller hellre ser Lidingöbor i bil i innerstan...

...

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

torsdag 1 oktober 2015

Trängselskatt vid Ropsten - inte bra ur någon synvinkel

Som uppföljning av gårdagens observation att Transportstyrelsen satt upp en för bilister helt oläslig skylt: kunde det tänkas att jag misstagit mig om avstånd? Nej, här en bild i "profil". Tänker man över huvud taget? Följer man bara paragrafer utan hänsyn till verkligheten???

onsdag 30 september 2015

Trängselskatt vid Ropsten - mer märkligheter

Det har uppmärksammats att nya regler aktivt motarbetar Lidingöbors åkande med tunnelbana.

Men man kan också fråga sig hur mycket man haft huvudet under armen när man placerat skylten med aktuell avgift 5 meter från tunnelbaneperrongen - ovanför perrongen och utan att kunna ses från bilar på väg från Ropsten mot Norra länken.

Men det är så mycket som är huvudlöst i detta så varför inte?

Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

fredag 25 september 2015

Vad var det Magdalena Andersson sa före valet?

Jo, om än inte ordagrant så i varje fall med innehållet, "givetvis går vi inte till val med att höja skatter". Men inget löfte... Och nu kommer det.
Gammal klassisk (men inte alls god) socialdemokratisk dogm: höjer vi bara skatterna så löser sig alla problem.
Historiskt trodde läkarna att åderlåtning var en universallösning. Om patienten överlevde var det ett under...
...

torsdag 17 september 2015

Tankar från bakre mittfältet

Grattis till min bänkgranne i Lidingö kommunfullmäktige Gustaf Drougge till bloggen. Ett bra tillskott som inspirerar till ökad aktivitet i min egen blogg.

Det har känts motigt de senaste två åren. Ryktesspridning och svartmålning av somliga företrädare för moderaterna tycktes bli vardagsmat. Vi var flera som reagerade på alla felaktigheter och illasinnade påstående som spreds på olika sätt. Men eftersom enigheten om politiken har varit - och fortfarande är - stor så ville vi inte svara på alla påhopp, av vilka några urartade till rena personförföljeser. Att föra en offentlig debatt om sådant skulle bara stärka moderaternas politiska motståndare.

Tragiskt är att det fortfarande sprids illvilliga rykten om att kommunledning inte arbetar så aktivt det bara går - med frågor som Trängselskatt, Ropstenparkering, Villa Söderås mm, mm. Det är nu främst en liten grupp män som alltid "vet" hur allting är och hur allting skulle vara. Men själva poängen är att de inte alls vet hur det är. De tar inte heller del av den information som ges på olika sätt, utan fortsätter sprida icke underbyggda påståenden.

Detta om det tråkiga...

Men det finns mycket att glädjas över också. Som Gustaf påpekade så kommer Vårdval Stockholm in på en andra andning. Senast på Sjukvårdsstyrelse Norr var det egentligen bara något av de mindre oppositionspartiet som fortfarande trodde på uppgiften om "alla nedlagda vårdcentraler i socioekonomiskt eftersatta områden". De ansvariga tjänstemännen kan vederlägga alla sådan påståenden, som framförts tidigare i propagandiskt syfte.

Andra delar som går framåt är - i mina ögon - den viktiga (men ack så långsamma) utvecklingen av samarbetet mellan landsting och kommuner. Mycket fungerar alldeles utmärkt men administrationer och verksamheter måste utveckla mer förståelse för varandras problem...

Trafikfrågorna är lite mer blandade. Det var glädjande att stadens insatser åtminstone lyckades rädda några turer för 233:an. Som skattebetalare måste vi även jaga onödiga utgifter - att regelmässigt köra tomma bussar är helt befängt. Men om tidtabellen inte fångar upp reella och återkommande resebehov så kan ytterligare insatser behövas.

Samtidigt har ju oppositionen i landstinget - främst Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna skapat ett stort hål i nästa års budget. Man sa av oppurtunistiska skäl nej till höjningen av Sveriges näst billigaste månadskort, men gav inget alternativ till att täppa till det då uppkomna hålet i SLs budget. Därför är den styrande Alliansen tvungen att göra neddragningar för att täcka in 500.000 kronor som Socialdemokrater och Sverigedemokrater minskade intäktssidan med.

---

lördag 4 juli 2015

Sverigedemokraternas okunnighet överträffas bara av...

Av Jimmie Åkessons redovisning av Sverigedemokraternas "nya" inriktning i SvD, med en mer mjuk och social inriktning, framgår tydligt Åkessons och hans partis oförblommerade populism.

Man ska satsa på graviditet, förlossning, spädbarnstiden och småbarnsåren. Hur de första tre delarna ska gynnas av SD får vi inte veta, men i förskolan vill man uppenbarligen kunna "erbjuda lagom stora barngrupper" - i klartext "max 15 barn per barngrupp". I samband med det påstår Åkesson att man ska återupprätta en nationell riktlinje som säger just detta antal. Men detta är demagogik, inte annat än ren och skär populism. Det har inte varit en nationell riktlinje, inte minst därför att skillnaden är enorm mellan behov hos 1-2-åringar jämfört med 4-5-åringar. Att tillämpa en sådan norm på alla förskolebarn är inte förenligt med barnens bästa, i varje fall inte max 15 1-åringar i en grupp.

Dessutom är detta med gruppstorlek inte så enfaldigt enkelt som Åkesson vill få det att verka som. I flera kommuner har professionen utvecklat helt andra former - med stora grupper som allt efter behov och verksamhet delas in i grupper av olika storlek och med adekvat bemanning med pedagoger och barnskötare. Den av Åkesson omfamnade riksnormen faller platt även här.

Ett annat område där Åkessons demagogik mest vittnar om SDs okunnighet och populism är påståendet att  "Det ska vara slut med mottagningskök och uppvärmda halvfabrikat som inte ger barnen den ­näring de behöver när de växer och utvecklas." Hur vanligt är det med näringsbrist för barn i svenska förskolor? Näringsbrist så att barnen inte växer och utvecklas?? Vet Åkesson vad han skriver om?

Anna Kinberg Batra har helt rätt, SD är inte ett borgerligt parti, det är ett populistparti som försöker fånga in väljargrupper med demagogiska grepp.

---

torsdag 2 juli 2015

Tester av Lidingöbanan i full gång

Sommaren står i full blom och med ett diskret rasslande dyker testkörande spårvagnar upp i grönskan. Förhoppningen är väl att trafiken ska kunna gå igång före jul...
torsdag 21 maj 2015

Lite om valanalysen
Som bekant var vårt valresultat inte så bra som man kunnat hoppas. Jag fick även detta år i uppdrag att redovisa olika jämförelser - mellan kommunal-, landstings- och riksdagsval samt mellan olika kommuner och hur det gått de senaste 20 åren.

Jag kommer här - och i flera följande blogginlägg redovisa och kommentera de data jag tidigare visade på ett medlemsmöte.

Redan innan siffrorna presenteras är det viktigt att påpeka att dessa siffror är verkligheten - men att de inte utgör bevis för någon specifik förklaring till varför resultaten ser ut som de gör. Det finns en och annan självutnämnd expert som förkunnat att allt skulle bero på endast en faktor. Det kan tänkas att jag återkommer till frågan om vilka faktorer som lär ha haft betydelse, men helt klart är att de aktuella valresultaten INTE ger belägg för någon specifik hypotes.
Av detta diagram framgår det att moderaternas andel av rösterna i en rad moderat-dominerade kommuner mycket tydligt visar likartade tendenser. Detta ger en indikation om att valresultatet på Lidingö knappast förklaras av en enda, helt dominerande fråga - vilken skulle då sannolikheten vara att samma tendens setts i egentligen alla dessa kommuner.