lördag 4 juli 2015

Sverigedemokraternas okunnighet överträffas bara av...

Av Jimmie Åkessons redovisning av Sverigedemokraternas "nya" inriktning i SvD, med en mer mjuk och social inriktning, framgår tydligt Åkessons och hans partis oförblommerade populism.

Man ska satsa på graviditet, förlossning, spädbarnstiden och småbarnsåren. Hur de första tre delarna ska gynnas av SD får vi inte veta, men i förskolan vill man uppenbarligen kunna "erbjuda lagom stora barngrupper" - i klartext "max 15 barn per barngrupp". I samband med det påstår Åkesson att man ska återupprätta en nationell riktlinje som säger just detta antal. Men detta är demagogik, inte annat än ren och skär populism. Det har inte varit en nationell riktlinje, inte minst därför att skillnaden är enorm mellan behov hos 1-2-åringar jämfört med 4-5-åringar. Att tillämpa en sådan norm på alla förskolebarn är inte förenligt med barnens bästa, i varje fall inte max 15 1-åringar i en grupp.

Dessutom är detta med gruppstorlek inte så enfaldigt enkelt som Åkesson vill få det att verka som. I flera kommuner har professionen utvecklat helt andra former - med stora grupper som allt efter behov och verksamhet delas in i grupper av olika storlek och med adekvat bemanning med pedagoger och barnskötare. Den av Åkesson omfamnade riksnormen faller platt även här.

Ett annat område där Åkessons demagogik mest vittnar om SDs okunnighet och populism är påståendet att  "Det ska vara slut med mottagningskök och uppvärmda halvfabrikat som inte ger barnen den ­näring de behöver när de växer och utvecklas." Hur vanligt är det med näringsbrist för barn i svenska förskolor? Näringsbrist så att barnen inte växer och utvecklas?? Vet Åkesson vad han skriver om?

Anna Kinberg Batra har helt rätt, SD är inte ett borgerligt parti, det är ett populistparti som försöker fånga in väljargrupper med demagogiska grepp.

---

Inga kommentarer: