torsdag 1 oktober 2015

Trängselskatt vid Ropsten - inte bra ur någon synvinkel

Som uppföljning av gårdagens observation att Transportstyrelsen satt upp en för bilister helt oläslig skylt: kunde det tänkas att jag misstagit mig om avstånd? Nej, här en bild i "profil". Tänker man över huvud taget? Följer man bara paragrafer utan hänsyn till verkligheten???

Inga kommentarer: