torsdag 21 maj 2015

Lite om valanalysen
Som bekant var vårt valresultat inte så bra som man kunnat hoppas. Jag fick även detta år i uppdrag att redovisa olika jämförelser - mellan kommunal-, landstings- och riksdagsval samt mellan olika kommuner och hur det gått de senaste 20 åren.

Jag kommer här - och i flera följande blogginlägg redovisa och kommentera de data jag tidigare visade på ett medlemsmöte.

Redan innan siffrorna presenteras är det viktigt att påpeka att dessa siffror är verkligheten - men att de inte utgör bevis för någon specifik förklaring till varför resultaten ser ut som de gör. Det finns en och annan självutnämnd expert som förkunnat att allt skulle bero på endast en faktor. Det kan tänkas att jag återkommer till frågan om vilka faktorer som lär ha haft betydelse, men helt klart är att de aktuella valresultaten INTE ger belägg för någon specifik hypotes.
Av detta diagram framgår det att moderaternas andel av rösterna i en rad moderat-dominerade kommuner mycket tydligt visar likartade tendenser. Detta ger en indikation om att valresultatet på Lidingö knappast förklaras av en enda, helt dominerande fråga - vilken skulle då sannolikheten vara att samma tendens setts i egentligen alla dessa kommuner.