onsdag 15 juni 2016

Populär infartsparkering i Bodal


Alla belackare till trots: infartsparkeringen är populär. Fullställt varje morgon och fler som vill parkera för att åka vidare med Lidingöbanan.
Den tanke som omedelbart inställer sig: hur snart kan det vara möjligt att utöka kapaciteten?
...

Inga kommentarer: