måndag 23 oktober 2017

Därför löser inte den samlade vänstern problemet

Varje övergrepp är fruktansvärt. Jag förstår inte hur de som begår dem tänker.

Men socialdemokrater och andra vänsterorienterade kommer aldrig kunna lösa problemet, därför att man hela tiden söker orsaken i kollektiv. Det är en grupp som gör fel, aldrig en enskild individ. I och för sig beror det på att deras ideologi saknar individperspektivet.

Men ett individperspektiv innebär inte att övergrepp någonsin kan ursäktas. Inte heller att varje individ som ser eller hör övergrepp tiger. Men att som nu skuldbelägga alla män underlättar inte för en process där individer som begår övergrepp mot andra individer kommer till insikt.

tisdag 9 maj 2017

S på fall i Landstinget

En lååång debatt om årsredovisning 2016 för Stockholms Läns Landsting. På flera punkter visar Erik Ullberg (S) en något flexibel hållning till fakta. Visserligen inte i Trump-klass, men uppenbarligen tillräckligt för att få S på fall i Landstingssalen...

Substanslös vänsterpopulism

Så har vi i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter fått veta Sanningen från V och S om vinster i välfärden.

Gemensamt för båda artiklarna som ska kratta manegen inför den politiska utredningens presentation senare idag. Det visar sig dock att de båda debattartiklarna inte innehåller faktaargument, utan bara illa underbyggda argument för de i förväg fastlåsta politiska ställningstagandena. Tyvärr är det ju så att de socialistiska partierna har bestämt sig för att driva dessa frågor därför att det finns känslostämningar i befolkningen - ivrigt påhejat av dessa partier. För kortsiktig vinst i opinionen är man villiga att rea ut viktiga delar av välfärden.

Ulla Andersson (V):
"Bra kvalitetskriterier bör handla om krav på kollektivavtal, anställningsvillkor, utbildningsnivå och liknande, inte om byråkratiskt utformade och tungarbetade manualer. Vi ser fram emot att ta del av välfärdsutredningens slutbetänkande och studera deras förslag. Kvalitetskriterier kan ha en roll att spela, men aldrig ersätta att välfärden har rätt driv­krafter."
Med andra ord handlar det inte om hur det går för barnen eller om verksamheten vårdar skattebetalarnas pengar. Socialisterna har en stor blind fläck när det gäller omsorgen om skattebetalarnas pengar - man ser inget annat än bolagsvinster som orättfärdigt slöseri. Men vilken verksamhet kan ha en undermålig verksamhet, underbetald personal dåliga lokaler och samtidigt ta ut stora vinster? Sådan verksamhet kommer inte att kunna finnas kvar. Men med socialistisk dogmatik - och rädslan för kvalitetsledning - så innebär det att man inte vill att kommunala verksamheter inte ska underställas kvalitetskrav.

Ilmar Reepalu (S) radar ord i samma anda. Huvudargumentationen tycks vara att det är så komplicerat med kvalitetskrav - inte alls så enkelt som det påstås vara i t.ex. byggbranschen. Men den grundläggande problematiken att den statliga tillsynen av t.ex. skolan helt är inriktad på kontroll av dokumentation i stället för hur eleverna mår och utvecklas missar man helt. Men det löses väl också av ett vinstförbud?

Nej, dessa trumslagare visar inga nya fakta som skulle understödja de socialistiska partiernas politik. Det är bara en fråga om att med populistiska ställningstaganden rädda sina mandat i olika församlingar. Hur det går för barn, elever och patienter om socialisternas populism finns inga svar att få i deras manegekrattning.fredag 27 januari 2017

Åsikter om flyktingmottagande på Lidingö

Den senaste tiden har fler och fler börjat höra av sig och berätta vad man tycker om flyktingar, om boenden och integrationen på Lidingö.

En genomgång av den e-post jag har fått ger en ganska blandad bild, men det är intressant att nästan alla månar om nyanlända med färskt uppehållstillstånd. Flera framför att det är just med tanke på de nya invånarna som det är olämpligt att uppföra paviljonger i Bosö-svackan. Man anför att den platsen är långt från kommunikationer, affärer och annat som skulle kunna understödja en effektiv integration i det svenska samhället.

Några få uttrycker en oro för att flickor på väg till och från Bosön skulle löpa risk att bli attackerade just därför att det bor utländska flyktingar i stor mängd längs vägen. Ursäkta mig, men det andas väl ändå lite väl mycket av generalisering?

Det är bra att många Lidingöbor engagerar sig. Det är tråkigt att några drar slutsatser utan att ha fullständigt faktaunderlag. Någon enstaka brister ut i rena fördömanden baserat på idel missuppfattningar. Det är inte mest synd om oss politiker, utan de som faktiskt utan riktig anledning blir rädda, ledsna eller arga.

Det som tas upp som möjliga problem är faktiskt sådant som både Lidingö Stads förvaltningar och politiker inventerat, undersökt och diskuterat. Frågan om att bygga paviljonger kom upp därför att övriga möjligheter inte räcker till. En och annan har då tänkt att då får man väl strunta i lagar och förordningar. Men som Moderat och anhängare av rättsstaten finns det vara en väg. Och dessutom handlar det om medmänniskor som våra lagar och regler har givit en fristad i Sverige - någonstans måste de bo.

Lidingö har redan en väl fungerande organisation för integration. Det handlar inte bara om att skaffa fram ett boende utan att direkt få igång de nyanlända i integrationsarbetet. Och boendet på Bosön är inte ett permanentboende. 

Ett uttryck för bristande faktakunskaper är de som påstår att Bosö-svackan ligger långt från kommunikationer och affärer. En liten titt på kartan visar att det är en kort väg till Rudboda Torg där det finns både bussar och ICA.

En annan intressant aspekt är att flera kringliggande verksamheter uttrycker positivt intresse av att delta i integrationen av de nyanlända.

Så om man bortser från de enstaka aggressiva som jobbar hårt för att sprida missförstånd (till och med dela ut frankerade kuvert för att skicka in massproducerade protester byggda på ofullständiga eller felaktiga uppgifter) så finns det en stor vilja bland Lidingöbor att inte bara ta emot utan även att bidra till dessa medmänniskors integration.

---