fredag 27 januari 2017

Åsikter om flyktingmottagande på Lidingö

Den senaste tiden har fler och fler börjat höra av sig och berätta vad man tycker om flyktingar, om boenden och integrationen på Lidingö.

En genomgång av den e-post jag har fått ger en ganska blandad bild, men det är intressant att nästan alla månar om nyanlända med färskt uppehållstillstånd. Flera framför att det är just med tanke på de nya invånarna som det är olämpligt att uppföra paviljonger i Bosö-svackan. Man anför att den platsen är långt från kommunikationer, affärer och annat som skulle kunna understödja en effektiv integration i det svenska samhället.

Några få uttrycker en oro för att flickor på väg till och från Bosön skulle löpa risk att bli attackerade just därför att det bor utländska flyktingar i stor mängd längs vägen. Ursäkta mig, men det andas väl ändå lite väl mycket av generalisering?

Det är bra att många Lidingöbor engagerar sig. Det är tråkigt att några drar slutsatser utan att ha fullständigt faktaunderlag. Någon enstaka brister ut i rena fördömanden baserat på idel missuppfattningar. Det är inte mest synd om oss politiker, utan de som faktiskt utan riktig anledning blir rädda, ledsna eller arga.

Det som tas upp som möjliga problem är faktiskt sådant som både Lidingö Stads förvaltningar och politiker inventerat, undersökt och diskuterat. Frågan om att bygga paviljonger kom upp därför att övriga möjligheter inte räcker till. En och annan har då tänkt att då får man väl strunta i lagar och förordningar. Men som Moderat och anhängare av rättsstaten finns det vara en väg. Och dessutom handlar det om medmänniskor som våra lagar och regler har givit en fristad i Sverige - någonstans måste de bo.

Lidingö har redan en väl fungerande organisation för integration. Det handlar inte bara om att skaffa fram ett boende utan att direkt få igång de nyanlända i integrationsarbetet. Och boendet på Bosön är inte ett permanentboende. 

Ett uttryck för bristande faktakunskaper är de som påstår att Bosö-svackan ligger långt från kommunikationer och affärer. En liten titt på kartan visar att det är en kort väg till Rudboda Torg där det finns både bussar och ICA.

En annan intressant aspekt är att flera kringliggande verksamheter uttrycker positivt intresse av att delta i integrationen av de nyanlända.

Så om man bortser från de enstaka aggressiva som jobbar hårt för att sprida missförstånd (till och med dela ut frankerade kuvert för att skicka in massproducerade protester byggda på ofullständiga eller felaktiga uppgifter) så finns det en stor vilja bland Lidingöbor att inte bara ta emot utan även att bidra till dessa medmänniskors integration.

---

Inga kommentarer: