tisdag 9 maj 2017

Substanslös vänsterpopulism

Så har vi i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter fått veta Sanningen från V och S om vinster i välfärden.

Gemensamt för båda artiklarna som ska kratta manegen inför den politiska utredningens presentation senare idag. Det visar sig dock att de båda debattartiklarna inte innehåller faktaargument, utan bara illa underbyggda argument för de i förväg fastlåsta politiska ställningstagandena. Tyvärr är det ju så att de socialistiska partierna har bestämt sig för att driva dessa frågor därför att det finns känslostämningar i befolkningen - ivrigt påhejat av dessa partier. För kortsiktig vinst i opinionen är man villiga att rea ut viktiga delar av välfärden.

Ulla Andersson (V):
"Bra kvalitetskriterier bör handla om krav på kollektivavtal, anställningsvillkor, utbildningsnivå och liknande, inte om byråkratiskt utformade och tungarbetade manualer. Vi ser fram emot att ta del av välfärdsutredningens slutbetänkande och studera deras förslag. Kvalitetskriterier kan ha en roll att spela, men aldrig ersätta att välfärden har rätt driv­krafter."
Med andra ord handlar det inte om hur det går för barnen eller om verksamheten vårdar skattebetalarnas pengar. Socialisterna har en stor blind fläck när det gäller omsorgen om skattebetalarnas pengar - man ser inget annat än bolagsvinster som orättfärdigt slöseri. Men vilken verksamhet kan ha en undermålig verksamhet, underbetald personal dåliga lokaler och samtidigt ta ut stora vinster? Sådan verksamhet kommer inte att kunna finnas kvar. Men med socialistisk dogmatik - och rädslan för kvalitetsledning - så innebär det att man inte vill att kommunala verksamheter inte ska underställas kvalitetskrav.

Ilmar Reepalu (S) radar ord i samma anda. Huvudargumentationen tycks vara att det är så komplicerat med kvalitetskrav - inte alls så enkelt som det påstås vara i t.ex. byggbranschen. Men den grundläggande problematiken att den statliga tillsynen av t.ex. skolan helt är inriktad på kontroll av dokumentation i stället för hur eleverna mår och utvecklas missar man helt. Men det löses väl också av ett vinstförbud?

Nej, dessa trumslagare visar inga nya fakta som skulle understödja de socialistiska partiernas politik. Det är bara en fråga om att med populistiska ställningstaganden rädda sina mandat i olika församlingar. Hur det går för barn, elever och patienter om socialisternas populism finns inga svar att få i deras manegekrattning.Inga kommentarer: