måndag 23 oktober 2017

Därför löser inte den samlade vänstern problemet

Varje övergrepp är fruktansvärt. Jag förstår inte hur de som begår dem tänker.

Men socialdemokrater och andra vänsterorienterade kommer aldrig kunna lösa problemet, därför att man hela tiden söker orsaken i kollektiv. Det är en grupp som gör fel, aldrig en enskild individ. I och för sig beror det på att deras ideologi saknar individperspektivet.

Men ett individperspektiv innebär inte att övergrepp någonsin kan ursäktas. Inte heller att varje individ som ser eller hör övergrepp tiger. Men att som nu skuldbelägga alla män underlättar inte för en process där individer som begår övergrepp mot andra individer kommer till insikt.

Inga kommentarer: